Gebruiksinstructie

Hottub verhuur Texel

Neem bij het gebruik van onze hottubs altijd onderstaande regels in acht.


 • Draai voor het vullen van de tub altijd de steunpoten uit.
 • Zorg dat de kar waterpas staat.
 • Zorg dat voor het vullen de afvoer gesloten is.
 • Vul de hottub met water tot 10 centimeter onder de rand.
 • Plaats de schoorsteen op de kachelpijp.
 • Controleer voor het aansteken van de kachel ALTIJD of het water in de hottub op pijl is en blijft.
 • Stook de kachel op. Het is belangrijk hiervoor schoon en gedroogd hout te gebruiken.
 • Plaats bij het voorverwarmen van de hottub de deksel erop. Zo komt de tub sneller op temperatuur.
 • Voeg tijdens het baden niet teveel hout toe aan de kachel. Hiermee voorkomt u dat het water te warm wordt.
 • Controleer voor het baden de temperatuur van het water. Hottub Texel is nooit aansprakelijk voor verwondingen die zijn ontstaan door onjuist gebruik van de hottub.
 • Laat de kachel altijd goed uitbranden en afkoelen alvorens u de hottub laat leeglopen.
 • Neem bij problemen met de hottub altijd contact op met de verhuurder.
 • Hottub Texel behoudt zich het recht voor om eventuele schade aan de hottub op de huurder te verhalen.
 • Bij eventuele schade zal dit gedocumenteerd worden en getekend door beide partijen. (onderbouwd met fotomateriaal)
homebanner